Ký hiệu trong từ điển Oxford : /v/ Các từ liên qua : very, drive , vision …. V là một âm hữu thanh – âm đối lập (vô...
Xem thêm »