Phiên âm Tiếng Anh : /e/: Các từ liên quan : tent, bed, heavy, west … Phát âm âm này trong Tiếng Anh rất giống trong Tiếng Việt, bạn...
Xem thêm »