Thành phố luôn là nơi nhộn nhịp với nhiều hoạt động khác nhau. Và vì thế, đôi khi nó lại làm cho mọi người lãng quyên đi vẻ đẹp của những thứ đơn giản tạo nên thành phố. Enmota.com đã tổng hợp 32 từ vựng tiếng anh về thành phố thông dụng dưới đây để giúp bạn cảm nhận về thành phố trên 1 góc cạnh khác.

Cùng tìm hiểu về 32 từ vựng tiếng anh về thành phố để cảm nhận vẻ đẹp thường ngày nhé ! 

Từ vựng tiếng anh về thành phố
Từ vựng tiếng anh về thành phố
 1. Office Building/ˈɒf.ɪs ˈbɪl.Dɪŋ/ – Tòa Nhà Văn Phòng
 2. Lobby/ˈlɒb.I/ – Hành Lang, Sảnh
 3. Corner/ˈkɔː.Nəʳ/ – Góc Đường
 4. Crosswalk/ˈkrɒs.Wɔːk/ – Vạch Kẻ Cho Người Qua Đường
 5. DepartmentStore /Dɪˈpɑːt.Mənt Stɔːʳ/ – Bách Hóa Tổng Hợp
 6. Bakery/ˈbeɪ.Kər.I/ – Tiệm Bánh Mì
 7. PayPhone /’Peɪ Fəʊn/ – Điện Thoại Công Cộng
 8. StreetSign /Striːt Saɪn/ – Chỉ Dẫn Đường
 9. PostOffice /Pəʊst ˈɒf.ɪs/ – Bưu Điện
 10. TrafficCop /ˈtræf.ɪk Kɒp/ – Cảnh Sát Giao Thông
 11. Intersection/ˌɪn.Təˈsek.Ʃən/ – Giao Lộ
 12. Pedestrian/Pəˈdes.Tri.Ən/ – Người Đi Bộ
 13. BusStop /Bʌs Stɒp/ – Điểm Dừng Xe Buýt
 14. Bench/Bentʃ/ – Ghế Đợi
 15. Wastebasket/ˈweɪstbæskɪt/ – Thùng Rác
 16. SubwayStation /ˈsʌb.Weɪ ˈsteɪ.Ʃən/ – Trạm Xe Điện Ngầm
 17. Elevator/ˈel.ɪ.Veɪ.Təʳ/ – Thang Máy (Dạng Nâng)
 18. Bookstore/ˈbʊk.Stɔːʳ/ – Hiệu Sách
 19. ParkingGarage /ˈpɑː.Kɪŋ ˈgær.ɑːʒ/ – Nơi Đỗ Xe
 20. ParkingMeter /ˈpɑː.Kɪŋ ˈmiː.Təʳ/ – Máy Thu Tiền Đậu Xe Ở Đường Phố
 21. TrafficLight /ˈtræf.ɪk Laɪt/ – Đèn Giao Thông
 22. drugstore/ˈdrʌg.stɔːʳ/ – hiệu thuốc
 23. apartmenthouse /əˈpɑːt.mənt haʊs/ – chung cư
 24. buildingnumber /ˈbɪl.dɪŋ ˈnʌm.bəʳ/ – số tòa nhà
 25. sidewalk/ˈsaɪd.wɔːk/ – vỉa hè
 26. curb/kɜːb/ – lề đường
 27. babycarriage /ˈbeɪ.bi ˈkær.ɪdʒ/ – xe đẩy trẻ con
 28. fruitand vegetable market /fruːt nd ˈvedʒ.tə.bļ ˈmɑː.kɪt/ – chợ hoa quả và rau
 29. streetlight /ˈstriːt laɪt/ – đèn đường
 30. newsstand/ˈnjuːz.stænd/ – sạp báo
 31. street/striːt/ – đường phố
 32. manhole/ˈmæn.həʊl/ – miệng cống

Enmota.com chúc bạn học tập hiệu quả. 

Xem bài viết liên quan tại đây: 4 Bước tự  học tiếng anh qua phim hiệu quả

https://phuthuyphatam.edu.vn/wp-content/uploads/tu-vung-tieng-anh-ve-thanh-pho-1024x640.jpghttps://phuthuyphatam.edu.vn/wp-content/uploads/tu-vung-tieng-anh-ve-thanh-pho-150x150.jpgphuong phungTài liệu họcThành phố luôn là nơi nhộn nhịp với nhiều hoạt động khác nhau. Và vì thế, đôi khi nó lại làm cho mọi người lãng quyên đi vẻ đẹp của những thứ đơn giản tạo nên thành phố. Enmota.com đã tổng hợp 32 từ vựng tiếng anh về thành...Tiếng Anh Giao Tiếp Thực Tế