Chủ để thời trang luôn là mối quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Enmota.com đã tổng hợp tất cả từ vựng tiếng anh giao tiếp thông dụng nhất về chủ để này. Bạn cố gắng ghi nhớ và sử dụng thường xuyên trong giao tiếp nhé.

Từ vựng tiếng anh về chủ để thời trang
Từ vựng tiếng anh về chủ để thời trang
 1. Collar /ˈkɒ.Ləʳ/ – Cổ Áo
 2. Short Sleeve /Ʃɔːt Sliːv/ – Áo Tay Ngắn
 3. Dress /Dres/ – Váy Liền
 4. Purse /Pɜːs/ – Ví/ Túi Cầm Tay
 5. Umbrella /Ʌm.ˈbre.Lə/ – Cái Ô
 6. (High) Heels /ˌhaɪˈhɪəld/ – Giầy Cao Gót
 7. Cardigan /ˈkɑː.Dɪ.Gən/ – Áo Len Đan
 8. (Corduroy) Pants /ˈkɔː.Də.Rɔɪ Pænts/ – Quần (Vải Nhung Kẻ)
 9. T-Shirt /ˈtiː.Ʃɜːt/ – Áo Phông Ngắn Tay
 10. Coveralls /ˈkəʊ.Vər.Ɔːlz/ – Quần Yếm
 11. (Construction) Boots /Kənˈstrʌkt Buːts/ – Giầy Lao Động
 12. Jacket /ˈdʒæ.Kɪt/ – Áo Vét Tông, Áo Vét Nữ
 13. Blouse /Blaʊz/ – Áo Cánh (Phụ Nữ)
 14. (Shoulder) Bag /ˈʃəʊl.Dəʳ Bæg/ – Túi (Đeo Trên Vai)
 15. Skirt /Skɜːt/ – Váy
 16. Vest /Vest/ – Áo Gi Lê
 17. Three-Piece Suit /ˌθriː.Piːsˈsjuːt/ – Bộ Trang Phục Gồm Ba Thứ: Áo Vét, Áo Gi Lê Và Quần
 18. Pocket /ˈpɒ.Kɪt/ – Túi Quần, Áo
 19. Loafer /ˈləʊ.Fəʳ/ – Giầy Da Không Có Dây Buộc
 20. Cap /Kæp/ – Mũ (Có Vành)
 21. Glasses /ˈglɑː.Sɪz/ – Kính
 22. Uniform /ˈjuː.Nɪ.Fɔːm/ – Đồng Phục
 23. Shirt /Ʃɜːt/ – Sơ Mi
 24. Tie /Taɪ/ – Cà Vạt
 25. Shoe /Ʃuː/ – Giầy
 26. Lapel /Lə.ˈpel/ – Ve Áo
 27. Button /ˈbʌtn/ – Khuy Áo
 28. Slacks /Slæks/ – Quần (Loại Ống Trùng)
 29. Sole /Səʊl/ – Đế Giầy
 30. Shoelace /ˈʃuː.Leɪs/ – Dây Giầy
 31. Sweatshirt /ˈswet.Ʃɜːt/ – Áo Nỉ
 32. Wallet /ˈwɔː.Lɪt/ – Ví
 33. Sweatpants /ˈswet.Pænts/ – Quần Nỉ
 34. Sneakers /ˈsniː.Kərz/ – Giày Thể Thao
 35. Tank Top /Tæŋk.Tɒp/ – Áo Ba Lỗ
 36. Shorts /Ʃɔːts/ – Quần Đùi
 37. Long Sleeve /Lɒŋ Sliːv/ – Áo Dài Tay
 38. Belt /Belt/ – Thắt Lưng
 39. Buckle /ˈbʌ.Kļ/ – Khóa Thắt Lưng
 40. Sandal /ˈsæn.Dl/ – Dép Quai Hậu

Enmota.com chúc bạn học tập hiệu quả! 

Xem bài học liên quan: Cách học từ vựng tiếng anh nhanh nhất

https://phuthuyphatam.edu.vn/wp-content/uploads/Tu-vung-tieng-Anh-ve-thoi-trang.jpghttps://phuthuyphatam.edu.vn/wp-content/uploads/Tu-vung-tieng-Anh-ve-thoi-trang-150x150.jpgphuong phungTài liệu họcTừ Vựng Tiếng AnhChủ để thời trang luôn là mối quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Enmota.com đã tổng hợp tất cả từ vựng tiếng anh giao tiếp thông dụng nhất về chủ để này. Bạn cố gắng ghi nhớ và sử dụng thường xuyên trong giao tiếp nhé. Collar /ˈkɒ.Ləʳ/ -...