0936 292 319 |

lienhe@phuthuyphatam.edu.vn

Âm dài trong tiếng anh

01 Jun
Cách phát âm Âm u dài – /u:/ 137 lượt xem

Cách phát âm Âm u dài – /u:/

01 Jun
Cách phát âm Âm AH – /a:/ 217 lượt xem

Cách phát âm Âm AH – /a:/

01 Jun
Cách phát âm Âm i dài – /i:/ 245 lượt xem

Âm này khá dễ, bạn có thể xem video và làm theo ngay lập tức. Nhớ ko để nhầm lẫn với âm Y- buzz  /j/ nha

01 Jun
Cách phát âm Âm ơ dài – /ɜː/ 253 lượt xem

Để phát âm nguyên âm này, hãy mở miệng như khi phát âm nguyên âm /ɔː/ nhưng không phát âm ra, tạo độ rung trong họng rồi mới ngân âm ra.

01 Jun
Cách phát âm Âm o dài – ɔ 398 lượt xem

Cách phát âm Âm o dài – ɔ