0936 292 319 |

lienhe@phuthuyphatam.edu.vn

Âm đôi trong tiếng anh

01 Jun
Cách phát âm Âm TH hữu thanh- /ð/ 377 lượt xem

Cách phát âm Âm TH hữu thanh- /ð/

01 Jun
Cách phát âm Âm TH vô thanh – /Ѳ/ 273 lượt xem

Cách phát âm Âm TH vô thanh – /Ѳ/

01 Jun
Cách phát âm Âm SH – /ʃ/ 274 lượt xem

Cách phát âm Âm SH – /ʃ/

01 Jun
Cách phát âm Âm ZH – /ʒ/ 767 lượt xem

Cách phát âm Âm ZH – /ʒ/

01 Jun
Cách phát âm Âm DG – /dʒ/ 452 lượt xem

Cách phát âm Âm DG – /dʒ/

01 Jun
Cách phát âm Âm CH – /tʃ/ 381 lượt xem

Cách phát âm Âm CH – /tʃ/

01 Jun
Cách phát âm Âm DZ – /dz/ 329 lượt xem

Cách phát âm Âm DZ – /dz/

01 Jun
Cách phát âm Âm TS – /ts/ 645 lượt xem

Cách phát âm Âm TS – /ts/

01 Jun
Cách phát âm Âm v – /v/ 162 lượt xem

Cách phát âm Âm v – /v/

01 Jun
Cách phát âm Âm F – /f/ 256 lượt xem

Cách phát âm Âm F – /f/

12