0936 292 319 |

lienhe@phuthuyphatam.edu.vn

Âm khác trong tiếng anh

01 Jun
Review thiết bị báo động chống trộm AS218 85 lượt xem

Báo động chống trộm AS218 là thiết bị thông minh có sự kết hợp của nhiều thiết bị cho ra sản phẩm hoàn hảo để bảo vệ ngôi nhà bạn, tránh những kẻ gian hoặc trộm cướp đột nhập vào nhà.

01 Jun
Cách phát âm Âm Y- Buzz – /j/ 127 lượt xem

Cách phát âm Âm Y- Buzz – /j/

01 Jun
Cách phát âm Âm A bẹt – /æ/ 190 lượt xem

Cách phát âm Âm A bẹt – /æ/

01 Jun
Cách phát âm Âm R – /r/ 161 lượt xem

Cách phát âm Âm R – /r/

01 Jun
Cách phát âm Âm H – /h/ 116 lượt xem

Cách phát âm Âm H – /h/

01 Jun
Cách phát âm Âm W – /w/ 111 lượt xem

Cách phát âm Âm W – /w/

01 Jun
Cách phát âm Âm M – /m/ 91 lượt xem

Cách phát âm Âm M – /m/

01 Jun
Cách phát âm Âm N – /n/ 104 lượt xem

Cách phát âm Âm N – /n/

01 Jun
Cách phát âm Âm L – /l/ 119 lượt xem

Cách phát âm Âm L – /l/