0936 292 319 |

lienhe@phuthuyphatam.edu.vn

Âm khác trong tiếng anh

01 Jun
Review thiết bị báo động chống trộm AS218 68 lượt xem

Báo động chống trộm AS218 là thiết bị thông minh có sự kết hợp của nhiều thiết bị cho ra sản phẩm hoàn hảo để bảo vệ ngôi nhà bạn, tránh những kẻ gian hoặc trộm cướp đột nhập vào nhà.

01 Jun
Cách phát âm Âm Y- Buzz – /j/ 113 lượt xem

Cách phát âm Âm Y- Buzz – /j/

01 Jun
Cách phát âm Âm A bẹt – /æ/ 159 lượt xem

Cách phát âm Âm A bẹt – /æ/

01 Jun
Cách phát âm Âm R – /r/ 138 lượt xem

Cách phát âm Âm R – /r/

01 Jun
Cách phát âm Âm H – /h/ 106 lượt xem

Cách phát âm Âm H – /h/

01 Jun
Cách phát âm Âm W – /w/ 100 lượt xem

Cách phát âm Âm W – /w/

01 Jun
Cách phát âm Âm M – /m/ 83 lượt xem

Cách phát âm Âm M – /m/

01 Jun
Cách phát âm Âm N – /n/ 95 lượt xem

Cách phát âm Âm N – /n/

01 Jun
Cách phát âm Âm L – /l/ 106 lượt xem

Cách phát âm Âm L – /l/