0936 292 319 |

lienhe@phuthuyphatam.edu.vn

Âm vô thanh, vô sắc tiếng anh

01 Jun
Cách phát âm Âm TH hữu thanh- /ð/ 87 lượt xem

Cách phát âm Âm TH hữu thanh- /ð/

01 Jun
Cách phát âm Âm TH vô thanh – /Ѳ/ 96 lượt xem

Cách phát âm Âm TH vô thanh – /Ѳ/

01 Jun
Cách phát âm Âm SH – /ʃ/ 80 lượt xem

Cách phát âm Âm SH – /ʃ/

01 Jun
Cách phát âm Âm ZH – /ʒ/ 259 lượt xem

Cách phát âm Âm ZH – /ʒ/

01 Jun
Cách phát âm Âm DG – /dʒ/ 156 lượt xem

Cách phát âm Âm DG – /dʒ/

01 Jun
Cách phát âm Âm CH – /tʃ/ 131 lượt xem

Cách phát âm Âm CH – /tʃ/

01 Jun
Cách phát âm Âm DZ – /dz/ 86 lượt xem

Cách phát âm Âm DZ – /dz/

01 Jun
Cách phát âm Âm TS – /ts/ 107 lượt xem

Cách phát âm Âm TS – /ts/

01 Jun
Cách phát âm Âm v – /v/ 69 lượt xem

Cách phát âm Âm v – /v/

01 Jun
Cách phát âm Âm F – /f/ 91 lượt xem

Cách phát âm Âm F – /f/

12