Các âm khác

Âm W – /w/

Ký hiệu trên Oxford: /W/ Các từ có âm này: swimming, once, twice,.... Miệng đầu tiên chụm như chữ u rồi loe dần ra ngoài. Có xu hướng như vẽ thành vòng tròn, đọc…
Xem thêm »