Trong tiếng Việt có "Thành Ngữ" - trong tiếng anh có "Idioms". Thành ngữ trong tiếng Việt là những cụm từ mang ngữ nghĩa cố định (phần lớn không tạo…
Xem thêm »