Ký hiệu trong Oxford : /ɜ:r/ Các từ liên quan : her, shirt, girl,.. Để phát âm nguyên âm này, hãy mở miệng như khi phát âm nguyên âm /ɔː/ nhưng không phát…
Xem thêm »