Ký hiệu trong Oxford: /p/ Những từ chứa âm này : paper, cap,.... Nhẹ nhàng tinh tế chính là chính xác những gì mà âm này đem lại cho người nghe khi người…
Xem thêm »