Ký hiệu trong Oxford: /s/ Những từ có âm: soon, sister, bus, star,.. Âm này được tạo ra qua luồng khí thổi qua răng cửa như từng đợt gió mùa thổi mỗi khi đông về…
Xem thêm »