Ký hiệu trong từ điển Oxford : /v/ Các từ liên qua : very, drive , vision .... V là một âm hữu thanh - âm đối lập (vô thanh)…
Xem thêm »