Ký hiệu trong Oxford: /b/ Những từ chứa âm: baby, table, tub,... Âm này khá giống với âm b của tiếng việt, sự khác biệt nho nhỏ chỉ là âm b tại đây…
Xem thêm »