Hướng dẫn phát âm âm /f/ Để giúp bạn phát âm chuẩn âm /f/, hướng dẫn cách đặt khẩu hình miệng chi tiết dưới đây. Cùng xem hướng…
Xem thêm »