Ký hiệu trong Oxford :  /i:/ Các từ liên quan : sweetheart , she ,he , sleep ... Âm này khá dễ, bạn có thể xem video và làm theo ngay…
Xem thêm »