Âm o dài, ký hiệu trong Oxford:  /ɔː/  Các từ dính líu: short, ball, tall, saw, wash, ..  Có 2 cách để đọc âm o này như sau: Cách 1: Khẩu…
Xem thêm »