0936 292 319 |

lienhe@phuthuyphatam.edu.vn

Phát âm tiếng anh

Hỗ trợ phát âm chuẩn mỹ qua các ví dụ

Phát âm là bước khó, rất ít người nổi tiếng ở nước ta làm đúng bước này. Vì thế để du học làm việc với người nước ngoài cần rèn luyện hàng ngày...[]

Học tiếng anh qua phim ảnh

Học tiếng anh qua các bộ phim nổi tiếng

Đây là cách học phổ biến mang tính giải trí cao. Còn gì tốt hơn khi vừa học lại được chơi. Hiệu quả cũng khá cao nếu bạn áp dụng đúng cách....[]