Phiên âm Tiếng Anh: /ts/ Các từ hay dùng: sports, hearts, parents,...   Như clip trên thì âm /ts/được phát âm như sau: lưỡi đặt ở vị trí /t/ nhưng phát âm /s/.…
Xem thêm »