Âm /ʒ/ và âm /ʃ/ là 2 âm cùng họ với nhau nên cách để tạo ra 2 âm này gần giống nhau. Vậy làm sao để phân biệt được rõ cách phát âm…
Xem thêm »