0936 292 319 |

lienhe@phuthuyphatam.edu.vn

29 câu chửi tục bằng tiếng anh hay ho nhất

11/9/2018 3:57:00 PM

29 câu chửi tục bằng tiếng anh hay ho nhất

Phần này Tiếng Anh Lê Nguyệt không khuyến khích các bạn dùng, nhưng dù sao vẫn cần học để biết mà tránh đúng không nào ! ????

1-Đồ dở hơi!
Up yours!

2-You have a lot of nerve.
Mặt mày cũng dày thật.

3-Tức quá đi!
How irritating!

4-Vô lý!
Nonsence!

5-Đừng có ngu quá chứ !
Don’t be such an ass.

6-Đồ khốn nạn!(Đồ tồi!)
You’re a such a jerk!

7-Mày không có óc à?
Are you an airhead ?

8-Biến đi! Cút đi!
Go away!( Take a hike! Buzz off! Beat it! Go to hell..)

9-Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi!
That’s it! I can’t put up with it!

10-Thằng ngu!
You idiot!( What a jerk!)

11-Đồ keo kiệt!
What a tightwad!

12-Mẹ kiếp!
Damn it!

13-Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình.
Go away!I want to be left alone!

14- Shut up , and go away!You’re a complete nutter!!!
Câm mồm và biến đi! Máy đúng là 1 thằng khùng !

15-You scoundrel!
Thằng vô lại !!

16-Keep your mouth out of my business!
Đừng chõ mõm vào chuyện của tao!

17-Keep your nose out of my business!
Đừng chõ mũi vào chuyện của tao !

18-Do you wanna die?( Wanna die ?)
Mày muốn chết à ?

19-You’re such a dog !
Thằng chó này.

20-You really chickened out.
Đồ hèn nhát.

21-God – damned
khốn kiếp

22-What a life! ^^ oh,hell!
mẹ kiếp

23-Uppy!
chó con

24-The dirty pig!
đồ con lợn

25-Fuck you =
đ** mẹ mày á

26- What a stupid idiot!
Đúng là đồ ngốc

27-You’ve gone too far!
Mày thật quá quắt/ đáng !

28-Get away from me!
Hãy tránh xa tao ra !

29-I can’t take you any more!
Tao chịu hết nỗi mày rồi

Lưu ý: Trên đây là những câu nói mang tính chất không lịch sự, do đó, Tiếng Anh Lê Nguyệt không khuyến khích bạn dùng để giao tiếp hàng ngày.

Nếu bạn vẫn chưa tìm được phương pháp giao tiếp tiếng anh tự tin, có thể đăng ký để nắm được phương pháp học Tiếng Anh Giao Tiếp phù hợp và hiểu quả TẠI ĐÂY.