0936 292 319 |

lienhe@phuthuyphatam.edu.vn

Cách phát âm Âm B – /b/

11/9/2018 3:57:00 PM

Cách phát âm Âm B – /b/

Ký hiệu trong Oxford: /b/

Những từ chứa âm: baby, table, tub,…

Âm này khá giống với âm b của tiếng việt, sự khác biệt nho nhỏ chỉ là âm b tại đây đọc mạnh và rung hơn 1 chút thôi!

Cách để đọc âm này gần với native speaker nhất là mím hờ 2 môi vào nhau rồi đọc ra âm /b/ tiếng việt.

Luyện âm này với chuyên gia để cảm nhận sự khác biệt!!

Bạn hãy lấy một chiếc gương để nhìn thấy khẩu hình miệng và lưỡi đặt đúng chưa rồi luyện tập theo nhé. Nếu bạn không thể tự mình phát âm được thì bạn có thể tham gia học thử Phát âm miễn phí để được chuẩn hóa âm này nhé.