0936 292 319 |

lienhe@phuthuyphatam.edu.vn

Cách phát âm Âm CH – /tʃ/

11/9/2018 3:57:00 PM

Cách phát âm Âm CH – /tʃ/

Ký hiệu trong từ điển Oxford: /tʃ/

Các từ có âm này: cheap, watch, catch, teacher, beach….

Âm /tʃ/ có họ hàng với âm /dʒ/ nên sẽ có âm hơi giống nhau 1 chút.

Bắt đầu với âm /t/ và kết thúc bởi âm /ʃ /.

Đọc tách 2 âm này trước rồi tăng tốc độ dần dần, lúc phát âm giống với âm ‘tr’ Việt Nam…(cách khác: yêu cầu phát âm âm /ʃ/ trước, trong lúc đẩy hơi ra, bật cằm xuống phía dưới …làm tương tự với “tr” rồi bật cằm xuống).

Làm theo clip ở dưới nhá các bạn!!

Bạn hãy lấy một chiếc gương để nhìn thấy khẩu hình miệng và lưỡi đặt đúng chưa rồi luyện tập theo nhé. Nếu bạn không thể tự mình phát âm được thì bạn có thể tham gia học thử Phát âm miễn phí để được chuẩn hóa âm này nhé.