0936 292 319 |

lienhe@phuthuyphatam.edu.vn

Cách phát âm Âm i ngắn – /ɪ/

11/9/2018 3:57:00 PM

Cách phát âm Âm i ngắn – /ɪ/

Phiên âm Tiếng Anh :  /ɪ/

Các từ liên quan : is, it, city, building ...

Có hai cách để phát âm âm này :

Cách 1: Vì là các nguyên âm ngắn nên khi nói sẽ ngắn hơn các nguyên âm dài. Vậy mẹo ở đây là tập nói ngắn lại nguyên âm /i:/

Cách 2: Phát âm ư và i trong tiếng Việt, âm /i/ trong tiếng Anh nằm ở giữa 2 âm này.
Các từ để tập luyện ở đây nhé.

is
it
in
city
building
big
window
milk
refrigerator
finished

Bạn hãy lấy một chiếc gương để nhìn thấy khẩu hình miệng và lưỡi đặt đúng chưa rồi luyện tập theo nhé. Nếu bạn không thể tự mình phát âm được thì bạn có thể tham gia học thử Phát âm miễn phí để được chuẩn hóa âm này nhé.