0936 292 319 |

lienhe@phuthuyphatam.edu.vn

Cách phát âm Âm N – /n/

11/9/2018 3:57:00 PM

Cách phát âm Âm N – /n/

Ký hiệu trong Oxford: /n/

Các từ chứa âm: rain, between, phone, turn,…..Đầu tiên nói “nờ” giống tiếng Việt, sau đó bỏ “ờ” và còn lại phát âm âm /n/ đó là cách dễ dàng nhất để đọc âm /n/ với người Việt chúng ta.

Cùng luyện theo clip dưới đây nào!!

Bạn hãy lấy một chiếc gương để nhìn thấy khẩu hình miệng và lưỡi đặt đúng chưa rồi luyện tập theo nhé. Nếu bạn không thể tự mình phát âm được thì bạn có thể tham gia học thử Phát âm miễn phí để được chuẩn hóa âm này nhé.