0936 292 319 |

lienhe@phuthuyphatam.edu.vn

Cách phát âm Âm ơ dài – /ɜː/

11/9/2018 3:57:00 PM

Cách phát âm Âm ơ dài – /ɜː/

Ký hiệu trong Oxford : /ɜ:r/

Các từ liên quan : her, shirt, girl,..

Để phát âm nguyên âm này, hãy mở miệng như khi phát âm nguyên âm /ɔː/ nhưng không phát âm ra, tạo độ rung trong họng rồi mới ngân âm ra.

Điều cần lưu tâm ở đây nhất chính là làm RUNG họng của mình rồi mới tạo âm.

Bạn hãy lấy một chiếc gương để nhìn thấy khẩu hình miệng và lưỡi đặt đúng chưa rồi luyện tập theo nhé. Nếu bạn không thể tự mình phát âm được thì bạn có thể tham gia học thử Phát âm miễn phí để được chuẩn hóa âm này nhé.